România este în razboi! Cele 13 nivele ale agresiunii împotriva României

Standard

Haosul generalizat a pus stăpînire pe România! Clasa politică şi instituţiile statului s-au prăbuşit concomitent, într-o explozie abjectă. Ca jurnalist, am spus-o de mai multe ori: România se află în al 22-lea an de război! Observînd ceea ce se întâmplă în viaţa politică, economică şi socială din ţară! Iniţial, am crezut că este vorba de clasicul război româno-român, dar există semne că sîntem şi ţinta agresiunii unor entităţi externe, de stat sau private, primul fiind doar stimulat de acesta din urmă! O întrebare pare să revină, din ce în ce mai des, ca o obsesie, în mintea şi pe buzele fiecărui român: „Ce e mic, rău, negru, urît şi bate la uşă”? Răspunsul e la fel de neprietenos: „Viitorul”!

Constaţi cu amărăciune că tranziţia în care te zbengui nu e ceva trecător, că existenţa e ceva la limita hazardului şi că singurele certitudini sînt, şi de acum încolo, schimbarea şi nesiguranţa! Au crescut numărul şi intensitatea crizelor, conflictelor asimetrice, situaţiilor de urgenţă. Toate acestea s-au suprapus peste crizele tale, deja existente: criza de identitate, de autoritate, culturală, economică, socială, educaţională, din sănătate, din apărare, criza bunului simţ, criza generaţiilor, criza instituţiilor, criza de încredere, criza politică, criza de securitate. Chiar şi instituţiile care fac parte din Sistemul Naţional de Apărare pierd treptat din încredere, incapabile să se apere de atacurile constante la care sînt supuse, dar şi mîncate pe interior de un cancer teribil. Societatea românească contemporană pare să-şi fi pierdut busola şi minţile! Lumea aşezată şi predictibilă pe care o cunoşteai a dispărut peste noapte, lăsînd, în locul ei, incertitudine şi frica zilei de mîine.

Cu o situaţie economică precară, o economie fragilă, afectată de schimbările pe plan mondial şi un stat perceput ca avînd o atitudine ostilă, chiar duşmănoasă faţă de cetăţean, România şi societatea românească sînt, astăzi, mai vulnerabile ca oricînd. Pe acest fundal, în ultimele săptămîni, dar şi în ultimii ani, bombardamentul asupra României cu informaţie agresoare s-a intensificat. Terorismul politic a atins cote demne de 11 septembrie! De asemenea, terorismul cultural a luat, în ţara noastră, o amloare fără precedent. Potrivit Donei Tudor, agresarea mediatică, prin presă, radio şi televiziune, este concepută astfel încît să se declanşeze concomitent din interior şi din exterior şi să lase impresia că procesele dezorganizante se produc „natural”, de la sine şi nu sînt induse de centre de decizie agresoare . Astfel de acţiuni duc la ruperea capacităţii de protecţie naţională şi pot cuprinde: injectarea îndoielii cu privire la valorile culturii naţionale, negarea valorilor culturale autohtone, proliferarea kitch-ului, culturii de împrumut şi a subproducţiilor culturale, impunerea unui complex naţional de inferioritate culturală, crearea unei confuzii naţionale în ierarhia valorică, denigrarea personalităţilor şi valorilor culturale naţionale, promovarea neîncrederii generale şi a lipsei de respect faţă de instituţiile naţionale fundamentale, spolierea patrimoniului naţional, crearea unui sentiment de culpabilitate naţională, alimentarea şi declanşarea unor tensiuni interetnice, inducerea unui sentiment de inutilitate, ridiculizarea valorilor naţionale, a imnului naţional, a patriotismului şi naţionalismului, exacerbarea valorilor locale şi regionale în detrimentul conştiinţei naţionale.

O întrebare rămîne nepusă (vorba colegului Ilie Pintea!) – această stare este generată de români şi permanenta lor luptă pentru putere, sau interese externe creează psihoza agresivităţii şi conflictului permanent? Referitor la agresiunea externă, chiar dacă pare greu de crezut, dar manualul nu minte!, există cîteva elemente care indică faptul că România este, în ultimii ani, „ţintă” prin:

– distrugerea imaginii în cadrul UE prin: accentuarea fenomenului corupţiei, incapacitatea clasei politice de a adopta măsuri eficiente;

– crearea unor situaţii conflictuale la frontiere: vezi Republica Moldova, Ucraina şi Rusia;

– acţiunile incoerente în plan economic ale liderilor politici;

– îndatorarea excesivă a ţării;

Cum se realizează aceste lucruri? Potrivit http://militar.infomondo.ro/ în primul rînd, prin manipularea şi constrîngerea celor mai activi vectori ai vieţii economico-sociale: clasa politică şi mass media.

Dar, să le iau pe rînd! Clasa politică este, evident, dominată şi manipulată prin exploatarea propriilor racile. Acest lucru a fost oarecum facilitat de neputinţa societăţii civile de a elimina, anterior alegerilor, sau prin alegeri, persoanele cu vulnerabilităţi evidente. Fie din cauza amatorismului, fie datorită fraudelor electorale.

Dar, cum se manifestă aceste vulnerabilităţi la nivelul principalelor structuri ale statului?

Parlamentul: deşi marea masă a parlamentarilor români sînt persoane de bună credinţă, cei care invariabil ies la rampă fac parte din categoria celor cu probleme. Indiferent de partidul pe care, pe moment, „îl servesc”. Liderii aparţin unor grupuri de interese evidente, calităţile lor fiind reduse sau chiar lipsind cu desăvârşire.

Guvernul: caracteristica dominantă a membrilor guvernului este dată de faptul că, o parte semnificativă, fac parte din categoria “incompetenţi dovediţi” , sau aparţin categoriei “obedienţi politic” – fără coloană vertebrală. Mass Media: „Jurnaliştii” actuali sînt „arondaţi” intereselor patronatului din presă, majoritatea formatorilor de opinie fac parte din categoria persoanelor susceptibile de a avea vulnerabilităţi. Vulnerabilităţle sînt date de: slaba pregătire profesională, obedienţa faţă de un baron local, de un sponsor, apartenenţa la fosta poliţie politică, interese economice, fie de apartenenţa la un grup politic. Cum, parte din patronatul din presă are grave probleme de moralitate şi chiar de legalitate, este clar că acesta va face jocul celui care i-o va impune!

Agresiunea se manifestă zilnic, cu o violenţă greu de definit şi la toate nivelele vieţii de zi cu zi:

1. Politic: manipularea clasei politice sau chiar conducerea acesteia pentru realizarea impresiei de scandal, incapacitate, duşmănie, crearea iluziei că actuala situaţie politică va fi schimbată cu ocazia alegerilor prezidenţiale.

 

2. Economic: adoptarea unor măsuri care contravin intereselor naţionale, contractarea unui împrumut extern împovărător care va afecta mai multe legislaturi, efectuarea de cheltuieli nejustificate în contrapondere cu altele care nu se efectuează, indecizie şi oscilaţii legislative;

 

3. Social: antagonizarea categoriilor sociale prin „asmuţirea” unora împotriva celorlalte, neacordarea unor drepturi salariale legale;

 

4. Instituţional: distrugerea unor instituţii fundamentale ale statului român: Armata, Justiţia, Poliţia şi Jandarmeria, Serviciile speciale, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională prin: infiltrarea politicienilor cu interese economice la nivelul Curţii de Conturi, existenţa în cadrul Curţii Constituţionale a unui număr semnificativ de judecători “cu probleme”, distrugerea bazei de selecţie a Armatei şi a nivelului de trai a membrilor acesteia;

 

5. Mediatic: crearea în permanenţă a aşa-ziselor „scandaluri de presă” în care mass media se lasă antrenată cu „dezinvoltură” în scopul distragerii opiniei publice de la adevăratele probleme ale naţiunii, tabloidizarea presei scrise, a radioului şi televiziunilor, crearea de falşi idoli eminamente idioţi, asaltul financiar asupra televiziunii şi radioului publice şi exacerbarea divertismentului sexual sau cu conotaţii sexuale pe posturile de televiziune;

 

6. Justiţie: crearea impresiei că aceasta este imposibil de reformat, că membri ei fac parte din categoria corupţilor;

 

7. Legislativ: adoptarea unor legi superficial întocmite, cu scopul inducerii în eroare a opiniei publice că „se lucrează”;

 

8. Sănătate: modificarea permanentă a cadrului legislativ din domeniu, perceperea unor taxe pe serviciile medicale anterior gratuite, subfinanţarea şi căpuşarea sistemului, plecarea specialiştilor în străinătate, dificultatea accederii la tratament, totul avînd consecinţa îmbolnăvirii naţiunii şi degradării fondului ei genetic;

 

9. Învăţămînt: distrugerea bazei de selecţie a corpului didactic prin pauperizarea acestei categorii, neacordarea drepturilor salariale legale, nereformarea sistemului de învăţămînt, distrugerea învăţămîntului superior şi cercetării, politizarea structurilor de conducere, schimbarea continuă a programei de învăţămînt şi bulversarea generaţiilor tinere, cu consecinţa apariţiei unei generaţii slab educate şi bulnerabile;

 

10. România ca membru al Uniunii Europene (această nouă Uniune Sovietică!): neîndeplinirea sistematică a angajamentelor de reformare a justiţiei; lipsa de performanţă a europarlamentarilor români şi cooptarea pe listele de partid pe locuri eligibile a unor personalităţi cu expertiză limitată, obsucre sau compromise;

 

11. România ca membru al NATO: transformarea treptată a Armatei României, un aliat activ şi performant în cadrul Alianţei, într-o armată fără resurse şi implicit fără vizibilitate. Prin aceasta se distruge şi singurul vector de promovare a politici externe româneşti!;

 

12. Informativ: distrugerea sistematică a credibilităţii serviciilor speciale din România, subfinanţarea acestora, inducerea ideii că principalele ocupaţii ale acestora sînt poliţia politică, jocurile de culise şi afacerile murdare, ridiculizarea acestora (vezi cazul Leş, teroristul în şlapi!), inducerea ideii că acestea sînt incapabile şi ineficiente (spionul Floricel), desfiinţarea unor structuri de intervenţie (Acvila) pe motiv de fraudă, consum exagerat de fonduri etc;

 

13. Etnic: transcederea problemei „autonomiei teritoriale” a minorităţii maghiare la un alt nivel prin radicalizarea discursului liderilor acesteia ca urmare a necooptării la guvernare a UDMR .

 

Toate aceste observaţii, din surse deschise, converg spre concluzia că România se află în mijlocul unei agresiuni, mijloacele folosite fiind exact cele din manualele de specialitate, oferite de clasa politică românească aflată într-o formă sau alta sub controlul agresorului. Agresorul, sau grupul de agresori, pot fi entităţi statale sau grupări economico-financiare transnaţionale, servicii speciale de stat sau private apărute mai ales după încheierea Războiului Rece prin concedierea specialiştilor pe probleme americane sau sovietice care, odată rămaşi fără loc de muncă şi-au continuat activitatea în mediul privat, în slujba unor interese economice private.

Astăzi, ameninţările de securitate nu sînt pe frontiere ci provin, în principal, din interiorul acestora: hazardul şi catastrofele naturale, corupţia şi mafiotizarea instituţiilor statului şi clasei politice, ameninţările la ordinea publică sînt riscuri mai pronunţate la adresa securităţii naţionale decît atacul armat al unei ţări vecine. Sau NU? Cum spuneam, agresarea societăţii, ŞI mediatică, prin radio şi televiziune, este concepută astfel încît să se declanşeze concomitent, din interior şi din exterior, şi să lase impresia că procesele dezorganizante se produc natural, de la sine şi nu sînt induse de către o decizie agresoare (Mario Balint, “Target-operaţiuni militare externe în combaterea terorismului”, Ed. Banatului Montan, 2010). Astfel de acţiuni duc la ruperea capacităţii de protecţie naţională şi pot cuprinde: injectarea unui complex naţional de inferioritate, promovarea neîncrederii generale şi a lipsei de respect faţă de instituţiile naţionale fundamentale, spolierea patrimoniului naţional, crearea unui sentiment de culpabilitate naţională (ex: Emil Boc: “Toţi sîntem de vină pentru dezastrul în care se află România acum”), inducerea unui sentiment de inutilitate, etc. Cînd, însă, propriul decident politic utilizează tehnica agresării mediatice, avem de-a face cu o ameninţare directă la siguranţa naţională! Care, adăugată triunghiului sărăcie-lipsă educaţie (educaţie cu televizorul)- lipsă sănătate (imposibilitatea susţinerii sistemului social) face un cocktaill exploziv la adresa siguranţei naţionale!

ADORMIREA SIMŢURILOR ESTE DROGUL MASELOR NEMULŢUMITE DE PROPRIA VIAŢĂ! Între timp, în România e RĂZBOI!

autor: Mario Balint

 

Sursa: foaienationala.ro

 

54 de răspunsuri »

 1. 13. Etnic: transcederea problemei „autonomiei teritoriale” a minorităţii maghiare la un alt nivel prin radicalizarea discursului liderilor acesteia ca urmare a necooptării la guvernare a UDMR .

  Preferi sa fie la guvernare si sa primeasca tot felul de drepturi? Lasa-i sa stea acasa si sa-si bata gura…

  • nu stiu daca este atat de usor man. spre deosebire de romani, ungurii mereu au stiut sa lupte ptr ei. imi este teama de ce ar insemna cu adevarat radicalizarea ungurilor in romania – prcedente o gramada in jurul granitelor romanesti

   • Din pacate romanii sunt pasivi la actiunile lor, multumindu-se sa zica „lasa-i ca si ei sunt oameni”, in timp ce ungurii ne privesc pe noi ca pe niste caini. Isi fac parade, steaguri cu ungaria mare, mai capacesc cate un roman, mai se fac ca nu stiu nici o limba in afara de maghiara, mai vine un grup de nebuni din ungaria, iar noi stam cu mainile in san. Pai cum sa li se permita sa vina sa fluture in mijlocul Clujului zeci de steaguri cu ungaria mare, cand este interzis prin lege. Cum sa si lipeasca pe masini autocolantu ala cu „HU” pe fondul ungariei mari si ei traiesc in Romania. Steagul ungariei mari se pedepseste prin lege exact ca si svastica si lor nu le zice nimeni nimic…Pai cum stau politistii si jandarmii si se uita, eu nu inteleg…

   • Eu vreau sa-mi aduc aminte doar de precedentul in care flutura steagul romanesc langa o pereche de opinci de pe cladirea parlamentului ungar, din al doilea razboi mondial.

  • Ungurii, si aici ma refer la cei radicali, se vad de cativa ani buni ca o entitate in Har-Cov. Portul la vedere a insemnelor statului ungar, este doar o parte a acestei probleme pe care, in cel mai bun caz, o putem incadra la provocari (hazlie este cea cu „virusul”, la care m-am prapadit de ras); mai grav este faptul ca au inceput sa-si creeze o identitate statala zonala proprie , cu steag, soldati de parada -uniforma militara proprie, obligativitatea limbii maghiare si ignorarea fatisa a limbii romane si a legilor romanesti, etc. Si asta, sub privirile indulgente, ori poate complice, ale autoritatilor romane. Nu cred ca maghiarii revizionisti de acolo ar dori alipirea la Ungaria, fiindca si-ar pierde influenta, impreuna cu „painea si cutitul” in zona. Bine ar fi, ca autoritatile romane sa trateze toate aceste provocari cu luciditate si in spiritul Constitutiei, fiindca daca am raspunde la provocari cu provocari, atunci se naste violenta -nebunii nostri se iau de gat cu nebunii lor. Este greu de spus daca autoritatile romane isi fac treaba, dar in privinta maghiarilor, sunt perfect de acord cu autonomia culturala si religioasa; deloc de acord cu cea teritoriala si pe criterii etnice.

 2. Ati vazut faza cu gordon si base care a fost stersa de peste tot?
  Cand i-a spus lu’ base incruntat ca ar fi cazu’ sa plece presa, si base a sarit, yes yes yes yes hăhăhă…
  Daca dispar romanii ca „baza” sa ramana cat mai libera, cu atat mai bine.

 3. mare dreptate ai domnule M.C.,mi-a venit sa vomit cand am vazut imaginile cu marele emir(nu emisar)gordon….ce rusine pe poporul asta….toata situatia descrisa de domnul GEORGE are la baza directia trasata de licurici pentru noi,trebuie sa fim slabi ca sa ascultam comenzile cu capul plecat,le este frica sa nu miscam in front,vezi cazul POLONIEI,(in cea ce priveste scutul)vezi declaratiile ministrului apararii polone,din aceasta saptamana,….toate asrtea binenteles cu largul concurs al nostru…mai bine zis a preaslavitelor servicii…oamenilor politici…si cu marele nostru sef…in prim plan…le este frica….cum sa fie schimbat cel mai YES MAN.YES SIR,YES MADAM ,YES ORICE,cand raspunde asa de bine la comenzi…cum sa-l schimbe pe directorul de marketing de la ROSIA MONTANA…cum ,cand le este asa de bine…asta nu inseamna ca ceilalti ar misca ,doar antonescu ce mai sta un pic mai demn(un pic)vezi emisiunea de la realitatea tv,cand a spus ca singurul lucru de care ai este frica in alegeri este departamentul de stat al s.u.a. nu e mare lucru da este singurul care a spus-o.licuricii si reprezentantii lor au nevoie de un popor slab,prost, bolnav,sarac speriat infometat…care sa se bucure de la un osicior aruncat..pe scurt ..noi

  • Crezi ca ar fi mai bine daca s-ar raspunde, Da, Haraso?De actuala situatie din tara este responsabila doar clasa politica romaneasca, care incepand cu anul 1990, a avut un singur tel, sa se imbogateasca material cat mai mult, aservindu-si institutiile statului roman, iar poporul roman este principalul vinovat pentru ca se complace in aceasta situatie si nu i-a atitudine, tragandu-i la raspundere pe cei vinovati.Ca forte oculte externe profita de aceasta situatie, este alta poveste.Normal ca in relatiile internationale fiecare tara are doar interese.SUA este interesata de Romania datorita pozitiei sale geografice, iar in ultima vreme pentru resursele naturale din platoul continental.SUA ca si Germania, de altfel, dispretuiesc balcanismele, atat de naturale pentru majoritatea poporului roman.

   • Sorine, te rog sa ma anunti si pe mine cand vreo tara cu „larga democratie” ia in considerare si interesele Romaniei, fie ca incuvinteaza cu „haraso”, „yes”, „da”, „si”, etc

 4. De la inceputul acestei mascarade mi-am dat seama ca exista forte externe care au interesul pastrarii lui base la Cotroceni. Inainte de 29 iulie, cu citeva zile, cineva povestea cum, intr-o firma straina care se ocupa cu vinzare de ceasuri bengoase si repararea lor, o femeie a fost sfatuita se NU se prezinte la vot si daca se prezinta sa-l voteze pe base. Fiind sotia respectivului, acesta a sunat (eram de fata) la respectiva firma si a fost luat la trei pazeste ca ce se baga el.
  Si alti reprezentanti de firme care mai veneau pe la noi aveau acelasi discurs.

  • ce alternative mai avem?ori votam in masa PP DD ori sa ne zica va am cumparat luati da ci 1 ooo ooo de coco si plecati ca daca explodeaza iar mamaliga sper sai ardem pe toti unguri arabi tigani europeni can tarile arabe bei faci afaceri aci 70%taxe si salariu de 20 euro pe ora nu vreti valea

  • Sunt forte externe care doresc debarcarea lui Basescu,adica rusii, si preluarea conducerii tarii de un grup de oameni subordonati Moscovei, ca sa isi poata face jocurile in aceasta regiune, si sunt forte externe care nu doresc debarcarea lui Basescu, cum ar fi SUA, Germania, U.K., intrucat Basescu este garantul acordurilor incheiate de Romania cu U.E.si NATO.
   Ultimele doua tari il apreciaza pe Basescu deoarece omul asta nu a vorbit una cu ei si a facut alta,este solidar cu deciziile SUA si Germaniei, inclusiv in plan fiscal, este consecvent in promisiunile facute, in timpul mandatului sau, au fost cercetati penal si condamnati inclusiv fruntasi PDL, cum ar fi primarului mun.Cluj Napoca, sau PSD-istul corupt Nastase, si le inspira mult mai multa incredere decat arivistul si plagiatorul Ponta, respectiv Crin Antonescu, marele lenes al parlamentului, din anul 1990 si pana in anul 2012, care sunt marionetele unor oameni de afaceri aserviti Moscovei, cum ar fi Voiculescu, de exemplu.
   Departe de mine ideea ca Basescu este usa de biserica, are si el multe pacate, de aia a fost parasit de multi consilieri personali printre care si Plesu.
   Cu pomeni electorale s-a umblat la greu anul asta, mai ales la locale, atat de PDL, cat si de USL.Acum ,la referendum, USL-ul si-a facut de cap cum a vrut ca doar este la guvernare.Nu mi se pare normal ca un primar PSD sa se laude in gura mare ca a dat dispozitii localnicilor sa se prezinte la vot si sa voteze DA, pentru demitere.Jegul ala ignora faptul ca localnicii nu sunt serbi, sunt oameni liberi, care fac ce vor, pleaca sau nu la vot, si voteaza cu cine vor, si ca el este primar datorita lor, ca l-au votat, deci el este sluga lor.Asemenea apucaturi din partea USL au avut loc pe scara larga in toata Romania.
   Cei mai mari dusmani ai Romaniei sunt romanii, care datorita arivismului si dorintei meschine de a acapara personal cat mai multe foloase materiale, care primeaza interesului national, nu sunt capabili sa guverneze eficient tara, asa cum ar trebui.
   Pentru mine Carol I a fost cel mai bun conducator pe care l-a avut aceasta tara.

 5. da de coana merkel,alde comisia europeana,care ne-a obligat pe fatza la un referendum de lumea a 3 a ,in total dezacord cu CONVENTIA DE LA VENETIA,si fara precedent in ue…apropo de merkel ,eram curios cum reactiona aceasta cucuoana daca ROMANIA ,comanda in peroada asta vreo 300 de leoparde,vreo 300 de boxere ,vreo 3 submarine,30 de eurofightere ,vre-o 100 de tiger-uri….nu ca ar fi fosr rau ar fi fost de vis..dar..tare as fi curios de reactia ei…mureai de ras…si ot ea anul trecut ne spunea sa o lsam mai moale cu UNIREA CU BASARABIA…spre bucuria rusilor unde germania exporta ca la balamuc,si importa resurse la pret de pret…

  • Normal ca s-ar fi bucurat.Tu nu te-ai bucura daca Romania ar putea sa vanda mii de tancuri TR sau sute de IAR99 la alte tari?Nu uita ca tipa asta nu a facut vreun demers ca Romania sa cumpere tehnica militara germana, care de altfel este de calitate, de la ei.Nu a insistat pentru a se face acest lucru.
   Unirea cu Basarabia implica printre altele si foarte mari cheltuieli financiare iar prezenta militara ruseasca ar complica si destabiliza si mai mult aceasta zona a U.E.Nu ignora impactul economic, politic si social acum pentru Romania, daca Basarabia, pamant romanesc, s-ar unifica cu patria mama.Este mai bine ca acest lucru sa se intample in viitor, odata cu aderarea Moldovei la U.E.Graba strica treaba.

 6. ………da de coana merkel,alde comisia europeana,care ne-a obligat pe fatza la un referendum de lumea a 3 a ,in total dezacord cu CONVENTIA DE LA VENETIA,si fara precedent in ue…apropo de merkel ,eram curios cum reactiona aceasta cucuoana daca ROMANIA ,comanda in peroada asta vreo 300 de leoparde,vreo 300 de boxere ,vreo 3 submarine,30 de eurofightere ,vre-o 100 de tiger-uri….nu ca ar fi fosr rau ar fi fost de vis..dar..tare as fi curios de reactia ei…mureai de ras…si ot ea anul trecut ne spunea sa o lsam mai moale cu UNIREA CU BASARABIA…spre bucuria rusilor unde germania exporta ca la balamuc,si importa resurse la pret de pret…

  • Nu este in interesul Romaniei unirea cu Basarabia in acest moment. Acest subiect a mai fost discutat. Interesul Romaniei este ca Rep Moldova sa intre in UE. Iar daca sa va pune in discutie UNIREA, atunci, in schimbul Transnistriei, sa primim sudul Basarabiei, nordul Bucovinei si Tinutul Hategului. Asa cum era inainte de tratatul Ribbentrop-Molotov. Ai inteles acum ?

   • „daca pana la 30 de ani nu esti de stanga, n-ai inima, daca dupa 30 de ani mai esti de stanga si nu esti conservator, esti cretin” Petre Tutea.
    Pe de alta parte, stii ce guvern era in acea perioada in Portugalia ?
    In fine, nu prea vad relevanta postului tau fata de ceea ce am scris eu.

    • Nu avea o legatura, in totalitate, da asa ca idee, cine ne da noua lectii de democratie, si chiar nu ma intereseaza ce guvern era atunci acolo, asta nu inseamna ca tre’ sa se urce tot pe val si la sfarsit sa iasa ca eroi sau mai stiu eu ce abureala la fel cum e la noi, plin de democrati, foste vagaboante ale ideilor promovate de rusi.

    • Nu ne-a dat lectii de democratie, desi clasa politica din Romania are mare nevoie de asa ceva. Omului ii pasa de ce se intampla aici. Si asta e bine ca nu mai suntem o „gaura neagra” pe harta Europei.

    • I beg your Pardon “If you’re not a Liberal at twenty you have no heart, if you’re a conservative at forty you have no brain”
     Winston Churchill

    • @Darell
     Winston Churchill, pe care-l admir mult pentru cuvintele sale de duh, era un anti-stangist convins. Asa ca ce era sa spuna ? Istoria ne arata ca miscarea de stanga a fost apanajul tineretii si nu liberalismul. Din simplul motiv ca era o miscare radicala. Stie el Petre Tutea ce spune 🙂

    • The point I’m trying to make is that you can’t attribute Winston’s quote to Joe Blow or to some Petre Tutea for that matter. As far your exurb (a translation from another translation from a Mickey Mouse publication) it doesn’t make sense at all for the simple reason, we don’t talk like that and therefor so can Winston, and I have trouble accepting your exurb.

    • @Darell
     First, you wrong quoted Winston Churchill.
     Second, I didn’t attribute Winstone’s qoute to a „somebody”. This is the source from Petre Tutea’s quote „http://www.itc-cluj.ro/capatana/valori/Portrete/tutea.htm”.
     Third, your way of speaking shows lack of education.

    • Pentru cei ce vor sa cunosca adevarul, faceti un Google af frazei:
     „If you’re not a liberal at 20 you have no heart, if you’re not a conservative at 40 you have no brain.”

    • Ia uite, @Darell a prins glas in limba romana ! 🙂 Eroarea de care vorbeam era in modul cum l-ai citat pe Churchill.
     Uite cum ai scris: ” … if you’re a conservative at forty you have no brain”, ceea ce e o idiotenie.
     Corect este as: ” … if you’re NOT a conservative at forty, you have no brain”.
     Problema cu varsta de 20 sau 30 sau 40 e o problema secundara. Ambele forme ii sunt atribuite. Numai ca …
     „In the 1900 General Election Churchill was elected as the Conservative MP for Oldham. As a result of reading, Poverty, A Study of Town Life by Seebohm Rowntree he became a supporter of social reform. In 1904, unconvinced by his party leaders desire for change, Churchill decided to join the Liberal Party„.
     Avea 30 de ani. Mai tarziu s-a reintors in Partidul Conservator. Avea 48 de ani.

 7. Pana la urma si asta cu plansu’ de mila ca vai ce rau o ducem e cam penibila, da’ daca masele nu iau actiune sa o intoarca de 1000 de ori gunoaielor care ne „conduc”, atunci suferinta continua…
  Degeaba suntem 100, e ca si cum nu am fi.

  Asa ca…bend over.

 8. @M.C
  Departe de mine ideea ca democratia occidentala este perfecta. Nu exista un sistem politic perfect, dar democratia este cel mai bun lucru pe care societatea umana l-a inventat pana acum.
  Departe de mine este ideea de a lua pozitia de „ghiocel”, ci de aceea de a invata de la cei care au o experienta de sute de ani si de a ca intelegem si stim a pune in practica acele principii.
  In fine, am si un paradox al democratiei. Socrates, unul din liderii intelectuali ai societatii umane, a fost nevoit sa se sinucida, pentru opiniile sale, de catre prima democratie aparuta in civilizatia umana. Cum a fost posibil asa ceva ? O intrebare la care avem mult de meditat …

 9. Ca o simpla remarca, singurele postari care genereaza „activitate intelctuala” sunt cele de genul „Huo Base” sau „Jos Cacarau”. In concluzie, intelegerea noastra despre democratie se rezuma la sintagma „ba pe-a ma-tii”. Si-atunci, ce pretentii mai putem avea ?

 10. * În secuime. Băsescu, impresionat de pământul care nu mai aparţine statului român

  http://www.ziuaveche.ro/actualitate-interna/politica-interna/in-secuime-basescu-impresionat-de-pamantul-care-nu-mai-apartine-statului-roman-114702.html

  * Teoria cominternistă „România – ultimul imperiu din Europa” este încă vie

  http://www.george-damian.ro/teoria-cominternista-romania-ultimul-imperiu-din-europa-este-inca-vie-3350.html

  * Basescu in vizita la ungurenii lui. Ce obiective culturale nu trebuie sa rateze: busturile criminalilor antiromani si antisemiti Wass Albert si Nyiro Jozsef instalate de pupilul prezidential Szasz Jeno, extremistul PCM, in mijlocul Odorheiului Secuiesc

  http://roncea.ro/2012/08/18/basescu-in-vizita-la-ungurenii-lui-ce-obiective-culturale-nu-trebuie-sa-rateze-busturile-criminalilor-antiromani-si-antisemiti-wass-albert-si-nyiro-jozsef-instalate-de-pupilul-prezidential-szasz-jen/

 11. daca adaugam si problema demografica, obtinem tabloul complet. Astfel Romania are probleme pe termen lung iar noi ne contram pe suspendarea presedintelui si alte scandaluri, pierzand din vedere ansamblul si ignorand ca majoritatea politicienilor joaca partituri dictate de buzunarul propriu si de interese externe si majoritar opuse interesului national.

 12. Cred ca ar trebuii sa sa structuram premisele si sa incercam dim punct de vedere practic sa gasim o solutie.

  In urma cu multi ani un amic, dupa al 3-lea faliment mi-a spus ca daca mai da faliment o data intra in politica…..si a ajuns in parlament….si a schimbat doctrina ori de cate ori altii au ajuns majoritar si azi are o bunastare la care nu visa…….ACESTA ESTE PROTOTIPUL POLITICIANULUI ROMAN.
  In 1990 aveam o industrie care putea produce ORICE dar era prost administrata si necesita un salt tehnologic. In aceea pozitie cu personal calificat si o baza de productie trecerea la un nivel superior era posibila si nu foarte dificila…dar…..a intervenit PROTOTIPUL….si….

  1.S-au liberalizat preturile la materii prime dar nu si la produse finite…..rezultat: decapitalizarea intreprinderilor.

  2.Am refuzat masiv investitiile straine , nu am facut nimic pentru sprijinirea productiei industriale autohtone ci din contra i-am dat in cap cat am putut si am subventionat importurile si am ajuns acum o tara de supermaketuri si depozite restul fiind vandut la fier vechi si demolat sa facem blocuri, casute si mall-uri, cu o populatie apta de munca dar necalificata…paznici, soferi si hamali.

  In toti anii astia PROTOTIPUL a contribuit la demolare acestei tari din cel putin unul din urmatoarele motive: din prostie, din interes propriu si al gastii din care face parte si/sau a fost recrutat ca agent de influenta de un stat strain sau o companie mare.

  Din punctul meu de vedere solutia ar fi ca fiecare grup de discutii de pe net (asa cum suntem aici, manati de o pasiune) sa formuleze o lista cu ce cred ca ar trebui facute, ideile sa acopere o arie cat mai larga. Toate acestea sa se transmita de la un grup la celelalte si intr-o perioada rezonabila de timp se v-a ajunge la o lista de masuri si moduri de infaptuire relativ uniforma.
  Din fiecare grup sau dintr-un grup de grupuri se vor gasi persoane care sa isi doreasca sa iasa in fata si sa intruneasca sprijinul grupului.Cei desemnati isi vor lua angajamente contractuale fata de grupul care il promoveaza si il sustine.. Angajamentul trebuie sa fie ceva de genul ca in caz de nesustinere totala a listei de revendicari si neinformarea periodica si corecta a grupului de sustinere, se angajeaza sa doneze jumatate din venituriile si acumularile din urmatorii 5 ani pentru un scop si intr-o directie pe care o agreaza grupul.
  Cei alesi si care s-au angajat sa sustina masurile vor fi sustinuti de toate grupurile din toate punctele de vedere. In acest fel nu mai e nevoie sa alegem un partid sau altul, o doctrina de stanga sau de dreapta ci pur si simplu oamenii care ne reprezinta vointa noastra explicita

 13. Sa incep cu zicala mea preferata:
  Sa stam stramb si sa judecam drept.

  Din start, cred ca rezervistii si pensionarii militari cu salariu mai mare de 2500 RON ar trebui sa inceteze sa smiorcaie. Au pensii NESIMTIT de mari comparativ cu restul populatiei – maicamea dupa 35 ani de croitorie are 623 lei pensie. Taicameu – disponibilizat in 2001 dupa vre-o 35 ani de munca are vre-o 1100 ron. Si astea sunt pensii „bune”.
  Asa ca atunci cand ii vad pe acei protestatari de lux condusi de Dogaru mi se face scarba. Ei saracii sunt nemultumiti ca li s-a taiat 10 milioane la pensie si ca cele 25-30 milioane ramase nu le ajunge de pe o luna pe alta. Ba mai mult! – instiga la HAOS, si la tulburari sociale VIOLENTE. Elaboreaza documente care au ca scop desfiintarea statului de drept, democratic. Aliati cu fostii comunisti din PSD sau PNL – niste nume de sceneta in care principiile si crezul politic nu are absolut nici o valoare. Capatuiala SRL – cam asta e portretul clasei politice actuale.

  Mie mi se pare foarte interesant cum sar in sus dinozaurii obisnuiti cu „aranjam” „rezolvam” „facem sa fie bine” cand apare cate un baiat tanar de la Parchet sa ii investigheze sau sa le numere carnatii si palinca primite „cadou”, sa nu mai vorbim de excursii, automobile de lux, imobile – primite cadou pentru tot felul de favoruri si initiative legislative.

  Romania are prea multi angajati la stat. Dintre acestia cam 80%, zic eu, sunt neperformanti profesional – genul de functionar care plimba 2 foi si asteapta sa se faca ora 4 sa plece acasa. Pentru astia EU, muncitor la privat, platesc impozite si taxe – aici intra si aia pensionarii de lux. EU le platesc lor pensia, EU ii duc pe ei in spate si tot ei sunt cei care vin si ma injura in Piata Revolutiei sau mai stiu eu pe unde se fac manifestatii, pentru ca EU sunt de acord cu reformele care le taie lor din pensii ca sa nu se duca tara pe rapa. Acesti neperformanti ne trag in jos pentru ca sunt la mila politicienilor care le promit salarii sau alte facilitati.

  Romania este din pacate sub asediul prostiei si mediocritatii in primul rand apoi sub alte agresiuni…

  PS: remarca UE – noua URSS – mi se pare cel putin deplasata. Sa mai zic ca se potriveste foarte bine cu aericolele aparute ca o ironie… tocmai in presa rusa? pricepeti voi cum stau lucrurile… e la moda acuma ca hotul sa strige hotul!

  • Prietene…tu platesti ce s-a furat din 1990 incoace…tu nu faci vre-un favor cuiva si nu platesti pensia cuiva….oamenii aia inclusiv parintii tai, cand erau apti de munca au platit contrubutia pentru pensia lor…e dreptul lor sa o primeasca inapoi acum.
   Frustrarea ta in legatura cu nivelul pensiilor e prost orientata. Un om normal ar fi supartat ca sunt pensii mici nu ca militarii au pensii mari. Nu vreau sa desconsider nici o meserie, dar un soldat de cariera nu poate fi comparat cu o croitoreasa….prin natura meseriei intr-un caz poti sa te intepi la deget si in celalalt ai sanse imense sa mori atunci cand este nevoie si ti-ai asumat asta cand ai ales. O armata daca face fata unui conflict la 100 de ani si mai si are rezultate pozitive justifica orice costuri pana la ultimul banut.

   • Nu te contrazic, dar in conditiile respective ar trebui sa fie ultimele persoane care sa se planga. Ce sa zic despre amicii care isi risca viata poate saptamanal la stinsul incendiilor? si sunt platiti cu 1200 RON?
    Cum poti sa fii militar, chiar si pensionat sau in rezerva si sa ameninti cu actiuni indreptate tocmai impotriva statului pe care AI JURAT sa il aperi? Mai mult! sustii niste persoane dubioase gen Iliescu, Nastase, Ponta, Antonescu, Voicu, Mazare…. si lista e luuunga lunga. Tocmai oamenii care au adus Romania la sapa de lemn dupa comunisti. Nu zic ca astialalti is neaparat mai buni dar cel putin au o politica pro-UE si lucrurile par sa se miste cat de cat in justitie.
    Base cel putin conduce un Logan nu Mercedes de 80 mii E oferit de importator pentru cine stie ce favoruri. Pe langa asta e unul dintre putinii care are cuvinte bune despre Maresalul Antonescu si coloana vertebrala in fata rusilor.
    Pensiile mici sunt un rezultat al unei economii care nu merge bine. Te rog sa nu ma vrajesti cu – pensiile sunt platite din contributiile celor pensionati. Alea s-au dus demult in vile, Nastase 4 case etc. Statul este nevoit sa ia bani imprumut ca sa reuseasca sa plateasca pensiile.

    • Base si gasca lui au furat mai mult decat toti ceilalti, e doar un sugator de licurici….. si in plus o sa dispara foarte curand….a fost demis de mai mult de jumatate din populatia Romaniei….sincer imi provoaca sila sa vorbesc despre acest individ

  • O mica observatie.
   Confunzi disponibilizatii lui Dogaru cu pensionarii militari.
   Este o mica diferenta.

   DIsponibilizatii lui Dogaru au plecat acasa cu salarii compensatorii pe cand pensionarii militari au plecat atunci cand le-a venit vremea sau au facut varsta de pensionare.

   La fel putem comenta si de pensionarii CAP care nu au platit un leu la fondurile de pensii si in perioada cand lucrau aveau in afara de plata si bunuri agricole cu care se presupunea ca-si cresc animale sau fac ceva aricultura de subzistenta. Sunt doar 3,5 milioane. Sau atatia au primit pensia.

   La fel putem comenta si de toti pensionarii din Partidul Comunist. SI nu erau putini deloc!

   La fel putem comenta si de toti functionarii din aparatul de stat care frecau menta de-ti venea sa plangi la cozile comuniste dupa niste nenorocite de acte.

   Eu zic sa o lasi balta cu cei care merita sau nu pensii.

   Eu m-as lega de „revolutionari”. Cica ne costa cam in jur de 250-300 milioane de euro in fiecare an. „Multumim” tovarase Iliescu!

   Indiferent ce zici de Basescu, in timpul lui Iliescu si Constantinescu am pierdut jumatate din forta de munca a tarii. Am cazut de la 9 milioane la 4 milioane de oameni care muncesc.
   In timpul lui Tariceanu au fost facute cele mai mari deficite bugetare care ne-au costat atat de mult in timpul crizei.
   Lui Boc putem, sa-i „multumim” pentru lipsa de viziune pentru ca nu a investit mai mult in infrastructura si industria romaneasca. Daca ne luam dupa Keynes aceasta ar fi trebuit sa fie raspunsul. A tinut pentru SUA si Germania in timpul Marii Crize Economice si ar fi putut tine si acum.

 14. @Lucian, – foarte bine punctat.
  Pensionarii agricoli – majoritatea au pensie de 500 lei. Pe vremea CAP aveau salarii relativ mici ~ 1000 lei si in general se lucra destul de mult si greu.

  Eu nu am zis nici un moment ca nu merita pensie. Ziceam doar ca la banii aia nu se cade sa faci scandal pentru ca sunt cele mai mari pensii din sistem. Dar sa te duci sa faci demonstratii, sa instigi la niste chestii nasoale, sa lupti practic impotriva Romaniei mi se pare de-a dreptul criminal venind din partea unor oameni care au jurat sa apere tara.
  Nu as fi avut nimic de comentat nici despre demiterea lui Base daca nu se facea intr-un mod atat de golanesc, de furt pe fata. Si mai ales de catre cine… leprele parlamentului! tocmai cei care ne-au adus in situatia asta de rahat.

  Cand vad titluri din asta cu incarcatura mistica – „13 niveluri” – cine dracu se joaca cu numerologia? cifrele si cuvintele sunt un consens intre oameni fara absolut nici o valoare daca maine de exemplu ne hotaram sa adoptam un alt sistem. Dar nah… prinde la cei cu neuroni mai rari si cu prea mult timp liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s